HjemNyhendeFrøyset bru vert totalstengt frå 23. april til 2. mai

Frøyset bru vert totalstengt frå 23. april til 2. mai

Statens vegvesen opplyser at brustenginga på Sleirsvegen skjer på grunn av reparasjon av brudekket, vatnmeisling og støyping.
Omkøyring vert skilta via Fv. 376 Yndesdalsvegen.
Arbeidet vert stoppa 2 gonger dagleg, der arbeidarane sikrar og følger skolebarna over brua.

Stadsansvarleg er Stein Birger Monsen, tlf. 97553170

 

Tekst: Frode Vee-Haugen


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 08.04.2019