HjemNyhendeForeldre slepp å betale for barnehage og SFO

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO

Barnehagane får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringar i barnehagane.

Barnehagane og skulane er no stengde grunna koronautbrotet. Dette har økonomiske konsekvensar for både foreldre og barnehagar. No har regjeringa bestemt at foreldre skal sleppe å betale, og at barnehagane skal få dekka bortfall av foreldrebetaling.

Les meir i pressemelding frå Kunnskapsdepartementet (www.regjeringen.no)

 

Tekst: Rita Ludvigsen, oppvekstleiar


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 20.03.2020