HeimNyhendeForbod mot open eld i skog og mark

Forbod mot open eld i skog og mark

Dette forbodet er heimla i "Forskrift om brannforbeygging", som ein kan lese ved å peike og klikke her.

Ein liten artikkel om emnet kan ein også finne på Lovdata si heimeside, denne kan ein lese ved å peike og klikke her.

Det er verdt å merke seg at det er høve til å tenne opp eld på stader der det er openbert at dette ikkje kan føre til brann. Ein kan altså utvise skjønn under ansvar.

I denne samanhengen er det viktig å hugse på at i tida fram til skog og mark er blitt skikkeleg grøn, og der er mykje tørt fjorårsgras, er brannfaren langt større enn elles.


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 15.04.2019