HjemNyhendeArbeid med stykkevis asfaltering på fylkesveg 570 Austfjordvegen

Arbeid med stykkevis asfaltering på fylkesveg 570 Austfjordvegen

I samband med dette vil det bli manuell dirigering langs vegen. Det vil også bli stengt i periodar inntil 30 minuttar.

Vi ber om at det blir vist omsyn til arbeidarar og trafikkdirigentar. Det vil bli vanskeleg å planlegge stengingar etter ferjetider, så ein bør planlegge god tid i denne perioden. Bussar vil gå mest mogleg uhindra. På førehand takk omsynsfull køyring.

Ved spørsmål ta kontakt med:
Håvard Haugsvær - 97 618210 eller
Vidar Andreassen - 91777790

F. Haugsvær Maskin AS


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 15.06.2020