HeimNyhende17. mai i Masfjorden

17. mai i Masfjorden

I år er 17. maifeiringa offentleg styrt. Informasjon om 17. mai i vår kommune finn du på www.masfjordingen.no/

Her ligg informasjon frå 17. mai- komiteane om program for dei ulike grendelaga.
På sida vil ein også finna

  • årets 17. mai-gudsteneste frå Masfjorden
  • tale for dagen
  • minnemarkeringar
  • helsingar
  • og mykje anna interessant stoff.

Mellom anna er det laga ein eigen 17. mai-video for året.

Alle desse filmane vil vera tilgjengeleg frå kl 07.00 på 17. mai.

Velkommen til  https://www.masfjordingen.no/

 

Helsing Masfjorden kommune


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 12.05.2020