HeimKampanjerKoronavaksinering i Masfjorden

Koronavaksinering i Masfjorden

Vaksinasjon med 3. dose koronavaksine

Pasientar med alvorleg svekka immunforsvar skal no få tilbod om 3. dose koronavaksine. Les meir om ei 3. dose med vaksine

12-15-åringar får tilbod om koronavaksinasjon

Regjeringa har avgjort å følgje Folkehelseinstituttet si anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 - 15 år. Ein må vere fylt 12 år før ein kan få vaksine. Les meir om vaksinering i alderen 12 - 15 år.

Siste sjanse for 1. dose!

No nærmar me oss slutten for ordinær vaksinering. Dei som ikkje har tatt 1. dose med koronavaksine, og som ønsker det, må ta kontakt med Masfjorden legekontor innan fredag 17. september. Les meir om sluttdato for 1. dose.

Koronavaksinering for 16- og 17-åringane i Masfjorden

Det blir "drop-in" for koronavaksinering til 16- og 17 åringane heimehøyrande i Masfjorden kommune. Les meir om "drop-in" vaksinering

Koronavaksinering - status for veke 32

Alle innbyggjarar over 18 år i Masfjorden har no fått 1. dose koronavaksine, eller fått tilbod om dette. Les meir om vaksinering i veke 32.

Koronavaksinering i veke 30 og 31

Me er glade for å kunne informere om at tilgangen på vaksine aukar frå neste veke. Les meir om vaksinering i veke 30 og 31.

Koronavaksinering i veke 27 og 28

I løpet av veke 27 har alle fødd i 1973 (48 år) og tidlegare fått tilbod om Pfizervaksine. Les meir om vaksinering i veke 27, 28 og 29.

Koronavaksinering i veke 24 og 25

I løpet av veke 25 vil alle fødd i 1962 (59 år) og tidlegare, få tilbod om Pfizervaksine. Les meir om vaksinering i veke 24 og 25

Alle fødd i 1956 og tidlegare har fått tilbod om vaksine

I løpet av veke 22 har alle fødd i 1956 fått tilbod om 1. dose med Pfizervaksine og me startar på dei med underliggande sjukdom under 65 år. Les meir om vaksinering i veke 22

Alle fødd i 1955 og tidlegare har fått vaksinetilbod

I løpet av veke 18 og 19 har alle fødd i 1955 fått tilbod om 1. dose med Pfeizervaksine og ein har starta på dei fødd i 1956. Les meir om vaksinering frå veke 20.

Til deg som har fått AstraZeneca-vaksine - Tilbod om annan Korona-vaksine

Regjeringa har bestemt at dei som har fått ein dose med AstraZeneca sin Korona-vaksine, skal få tilbod om dose to frå ein annan produsent. Les meir om tilbod om anna vaksine

Før, under og etter vaksinasjon

Kvar vaksinerer me?

Me vaksinerer framleis om onsdagar i det gamle lokalet til legekontoret på Hosteland, Fensfjordvegen 490.

Før vaksinering

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit dessverre berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordra alle til å ordne seg slik at ein kan møte på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Det er FHI som bestemmer kor mange dosar me får kvar veke. Her finn du meir informasjon (www.fhi.no)

Legekontoret vil ta kontakt pr telefon med den enkelte innbyggar som står for tur og avtale tidspunkt for vaksinering. Dersom du har fastlege i ein annan kommune og er under 65 år er det ynskjeleg at du avklarar med fastlegen din om du er i risikogruppa. Når du har innhenta opplysningar frå fastlegen din tar du kontakt med Masfjorden legekontor som vil sette deg på vaksinasjonslista etter prioritering.

Me fylgjer nasjonale råd om kven som skal vaksinerast fyrst. Her finn du meir informasjon (www.fhi.no)

Eigenerklæringsskjema

Alle som kjem for å få vaksine må ha med seg ferdig utfylt eigenerklæringsskjema. Her må du svare på om du kjenner deg frisk, og om du har nokon kjende sjukdommar. Dette skjemaet kan du laste ned og skrive ut her:
Eigenerklæringsskjema for koronavaksinering (www.fhi.no)
Skjemaet er også lagt ut på alle butikkar i kommunen og på legekontoret.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på tlf. 56166300

Under vaksinering

Møt så presist som mogleg til klokkeslettet du har fått og vent i bilen til du blir henta inn. Dette pga smittevern.

Vaksineringa skjer på fylgjande måte:

  1. Registrering. Her leverer du eigneerklæringa.
  2. Vaksinering. Sprøyta med vaksine blir sett i overarmen. Ta på praktiske kle slik at det er lett å få fram overarmen.
  3. Observasjon. Me har som rutine at alle som tar vaksine må sitte i 20 minuttar etter vaksinasjonen i tilfelle ein får ein reaksjon etter vaksine.

Koronavaksine på 1-2-3 (www.fhi.no)
nynorsk_koronavaksine-pa-123.pdf (www.fhi.no)

Alle skal ha to dosar Pfizer vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler no eit  intervall på 6 veker mellom første og andre dose med Pfizer vaksine. Når du får 1. vaksinedose får du samstundes timeavtale for 2. dose.

Oppdatering om koronavaksinasjon for veke 16 og 17

I løpet av veke 16 har dei fleste fødd i 1952 fått tilbod om 1. dose med Pfeizervaksine.
Les meir om vaksinering i veke 16 og 17

Koronavaksinasjon har starta

I Masfjorden starta ein vaksinering mot Korona i januar. Alle bebuarar på sjukeheimen og eldre over 85 år har fått tilbod om vaksine. Les meir om koronavaksisering frå mars.

Vaksine-svindel

Me ber alle om å vere merksame på at svindlarar kan prøve å dra nytte av situasjonen med vaksinering i tida framover. Les meir om  vaksine-svindel

Vaksinering mot korona

Koronavaksinen er på veg til Noreg. Masfjorden kommune har utarbeidd vaksineplan, og helseavdelinga er klar til å starte vaksinering så snart me har vaksine tilgjengeleg. Les meir om vaksinering


Sist oppdatert: 16.09.2021
Publisert: 13.03.2020