Vaksne på skulebenken. Fotograf : Ukjent. Attgitt med løyve.

Vaksne på skulebenken. Fotograf : Ukjent. Attgitt med løyve.

Tilbod om opplæring i norsk for innvandrarar

Er du innvandrar og ønskjer å læra norsk vil det bli sett i gang opplæring så snart det er mange nok påmelde.

Opplæringa vil skje på kveldstid og vere på begynnarnivå A1 og A2. Masfjorden kommune brukar nynorsk.

Ta kontakt med Masfjorden vaksenopplæring v/Dorte Rømsing, 95 24 73 63, dersom du har spørsmål kring tilbodet.

Påmeldingsfrist 25.8 2017

Send søknad til
Masfjorden kommune
Masfjorden vaksenopplæring v/ Dorte Rømsing
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes

eller

post@masfjorden.kommune.no

Web levert av CustomPublish