Temakveld om alvorleg sjukdom

Tysdag 30 januar kl: 18.00 - 20.00. Ope for alle - gratis inngang - ingen påmelding

Mål: Ta opp aktuelle tema, vere ein møteplass for menneske med alvorleg sjukdom, eller som har opplevd alvorleg sjukdom som pasient, pårørande eller venn.
Ope for alle -  gratis inngang - ingen påmelding

Tysdag 30 januar kl: 18.00 - 20.00
Gøril Sætre
«Minna lever vidare»..
Sorg og sorgarbeid, korleis ta vare på seg sjølv som pårørande

Stad: Matre, BKK kinosal- ta av 2 veg til venstre etter siste tunnel på E39 frå Haugsvær

Velkommen!                                                                

Regi:
Ressurssjukepleiarar  Mona Hjartholm, Gulen kommune  & Tove Kristin Sleire Tistel, Masfjorden kommune, i samarbeid med helselag og sanitetslag  i Gulen og Masfjorden
Spørsmål kan rettast til Mona tlf: 47236906  eller Tove Kristin Tlf: 91338861

 

Web levert av CustomPublish