Vallogo i gull

Vallogo i gull

Stortings- og sametingsval 2017

Kunngjering av valting og førehandsrøysting. Valdagen er 11. september 2017

Valstyret gjorde i sak 03/2017 den 19.04.2017 følgjande vedtak:
På valdagen 11. september 2017 held Masfjorden kommune valting på følgjande
stader:

Hosteland røystekrins ----- Nordbygda skule
Masfjordnes røystekrins -- Kommunehuset
Matre røystekrins ----------- Matre skule

Opningstida for valtinget vert frå kl 11:00 til kr 18:00
Hugs å ta med valkort og legitimasjon.

Står du i manntalet?

Førehandsrøysting

Web levert av CustomPublish