Stab og tenester på kommunehuset

Namnet har ein peikar til kontaktinformasjon om vedkomande. Ikon til venstre for namnet har peikar til e-postadressa til vedkomande.

Administrativ og politisk leiing Direkte- / mobilnr. Saksh.kode
  Karstein Totland, ordførar 56166220 / 97733819 POL - KTO
  Svein Helge Hofslundsengen, rådmann 56166215 / 90624235 MASK/RÅD/SHH
  Sveinung Toft, assisterande rådmann 56166218 / 40924790 MASK/RÅD/STO
Rådgjevargruppe Direkte- / mobilnr.  
  Helga Ellingsen, helse- og omsorgsleiar 56166219 / 40924799 RÅD/RGJ/HEL
  Elin Kjersti Eikemo, leiar PLO-forvaltning 56166217 RÅD/HTE/EEI
  Alf Magnar Strand, oppvekstleiar 56166241 / 41610978 RÅD/RGJ/AMS
  Anne Kristin Rafoss, rådgjevar 56166291 / 90898072 RÅD/RGJ/AKR
  Terje Kallekleiv, plansjef 56166293 / 94506939 RÅD/RGJ/TKA
PPT-kontor Direkte- / mobilnr  
  Gro Sandnes, logoped 56166265 / 97426772 RÅD/PPT/GSA
IKT og informasjon Direkte- / mobilnr  
  Frode Vee-Haugen, informasjonsrådgjevar 56166214 / 94506947  RÅD/IKT/FVH
  Rune Garmann, IKT-rådgjevar 56166226 / 48866365 RÅD/IKT/RGA
Kulturskulen Direkte- / mobilnr.  
  Frank Kvinge, kulturskulerektor 56166246 / 97061230 RÅD/KULT/FKV
Økonomi- og personal Direkte- / mobilnr.  
  Kristian Moen, økonomi- og personalleiar 56166231 / 90979932 RÅD/ØKON/KMO
  Mary Hope, skatteoppkrevjar 56166234 RÅD/ØKON/MHO
  Tone Haugsvær, sekretær 56166233 RÅD/ØKON/THA
  Maud Sleire Holmaas, personalkonsulent 56166216 / 91572395 RÅD/PERS/MSH
  Laila Ljøen Reknes, konsulent løn og rekneskap 56166232 RÅD/PERS/LRE
Tenestetorget Direkte- / mobilnr.  
  Hege Molland Søvik, kontormedarbeidar 56166200 RÅD/TEN/HMS
  Mona Hope Daae, sekretær 56166202 RÅD/TEN/MHD
Brann, redning og feietenesta Direkte- / mobilnr.  
  Sigvald Kvinge, brannsjef 56166180 / 94506940 RÅD/BRRED/SKV
  Bente Karin Kvinge, kontormedarbeidar 56166280 RÅD/BRRED/BKV
Teknisk, miljø og landbruk Direkte- / mobilnr.  
  Roald Kvingedal, teknisk sjef 56166288 / 40027048 RÅD/TEKN/RKV
  Håvard Tveit, landbrukssjef 56166271 / 95261614 RÅD/TEKN/HTV
  Ottar Myrtveit, konsulent 56166272 / 92414316 RÅD/TEKN/OMY
  Liv Oda Dale, konsulent 56166292 RÅD/TEKN/LOD
  Kjersti Furnes Soltvedt, oppmålingsingeniør 56166297 / 90619603 RÅD/TEKN/KFS
  Gunnar Molland, driftsteknikar 56166281 / 91767019 RÅD/TEKN/GMO
  Kurt Gjerde, fagarbeidar 56167300 / 47460139 RÅD/TEKN/KGJ
  Jan Helge Torsvik, fagarbeidar 56166547 / 48997192 RÅD/TEKN/JHT
  Steinar Stall, fagarbeidar 56166295 / 93438493 RÅD/TEKN/SST
Den norske kyrkja i Masfjorden * Direkte- / mobilnr.  
  Svein Kvamsdal, kyrkjeverje 56166261 / 94506949  
 Helga Ekehaug, kyrkjelydssekretær 56166262 / 91193612  
 Anne Merethe Reknes, organist 56166235 / 47413141  
 Kolbjørn Reknes, kyrkjegardsarbeidar 56166264 / 99027121  
 Mona Hope Daae, sekretær ( kun onsdag ) 56166267  

* / Den norske kyrkja i Masfjorden er ikkje ein del av organisasjonen Masfjorden kommune, men fordi kyrkja sine tilsette har kontor i kommunehuset, har vi vald å inkludere kontaktinformasjonen til desse her.

Web levert av CustomPublish