Påmelding til idrettsskulen 2018-19

Påmeldingsfrist for opptak av nye elevar for neste skuleår er 10. april.

Masfjorden kommune sitt idrettsskuletilbod er for elevar i 2.- 7. klasse.
Elevane vert delt opp i to aldersgrupper, 2 -4. klasse og 5.-7. klasse.
Tilbodet vert gjeve på Matre, Nordbygda og Sandnes skular.
Øktene vert lagt rett etter skuletid eller som ein del av SFO-kvardagen. Dei som ikkje går på SFO kan sjølvsagt og delta desse dagane.
Elektronisk skjema og nærare informasjon finn du på idrettsskulen si heimeside:
http://www.masfjorden.kommune.no/masfjorden-idrettsskule.363406.nn.html

Velkommen til idrettsskulen!

Web levert av CustomPublish