Fargeblyantar. Biletet er attgitt med løyve.

Fargeblyantar. Biletet er attgitt med løyve.

Nytt skuleår startar

Fyrste skuledag for alle skulane i Masfjorden er torsdag 17. august.

Elevane møter slik:

Matre skule kl. 08.45

Nordbygda skule kl. 08.45

Sandnes skule kl. 08.10

På alle skulane startar 1. skuledag med  samling i gymsalen.

Vel møtt til nytt skuleår!

Web levert av CustomPublish