Nyhende frå kommunen

Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om løyve til utviding av anlegg

Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om løyve til utviding av anlegg for oppdrett av laks og aure på Laberget. Uttalefrist er sett til 24.04.2017

24. mars 2017 Les meir om søknad for utvida fiskeoppdrett

Går inn for fiberbreiband til Giljane og Rekneset

Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune har innstilt på å løyve kr. 581.000 til prosjekt Rekneset og Giljane(inkl. Skjelsundet)

24. mars 2017 Les meir om breibandstilskot

Høyring om vidare utbygging av breidband (fibernett) i Masfjorden kommune

Alle som ønskjer å koma med merknad til høyringa (lag og foreiningar, bedrifter, enkeltpersonar etc) vert invitert til å gjera det innan 22. april.

22. mars 2017 Les meir om breibandshøyringa

"Lått og løye i skrothola"

Sandnes ungdomsskule viser musikalen i Fjon grendahus torsdag 23. mars og fredag 24. mars.

17. mars 2017 Les meir om musikalen

Bokbåten er på vårtur med sirkus

Bokbåten kjem til Masfjorden fredag den 24. mars og laurdag den 25. mars med sirkus Bobbini

17. mars 2017 Les meir om bokbåten sin vårtur
Web levert av CustomPublish