Naudnummer / viktige telefonar

Skulle du ha akutt behov for hjelp, kan det vere at du har trong for eitt av dei tre nasjonale naudnumra nedunder. Merk at desse berre skal nyttast i akutte situasjonar!

Nasjonale naudnummer :

Brann og store ulukker 110
Politi og redning 112
Medisinsk naudnummer / ambulanse 113

Eit lite tips : Dersom du har høve til å nytte ein fasttelefon når du ringer, vil du hjelpe dei som mottek meldinga di å finne staden du ringer frå. Det kan gjere det lettare å få hjelpa raskt fram.

Andre viktige telefonnummer :

Politiet i Masfjorden ( Kontaktinformasjon ) 57 78 13 00
Legekontoret i Masfjorden ( Måndag - fredag kl.09:00 - 15:30 ) 56 16 63 00
Legevakta i Nordhordland ( Døgnopen alle dagar ) 56 35 10 03
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Alarmtelefon for barn og unge 11 61 11
Krisesenteret for Bergen og omeign 55 31 50 50

Storbrittania_48x48.png

Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish