Masfjorden kommune vil at fleire skal ta imot digital post

1015 innbyggjarar i Masfjorden har enda ikkje teke i bruk digital postkasse. No startar me ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå kommunen.

Nesten 1,8 millionar nordmenn bruker i dag digital postkasse og får dermed post frå kommunen og andre offentlege etatar digitalt i staden for på papir. Men potensialet for bruk av digital post er vesentleg større. I kommunen vår er det 371 innbyggjarar som har teke i bruk digital postkasse. Det utgjer 26,70 prosent av alle innbyggjarane over 15 år i kommunen – og det plasserer oss på 401. plass blant landets kommunar.

Gjennomfører kampanje

Me brukar i framleis store ressursar på papirpost. Difor set me i gang ein kampanje for å få fleire til å velje vekk papir. I løpet av dei næraste dagane vil dei som ikkje har oppretta digital postkasse, få ein hyggeleg e-post frå kommunen med ei oppmoding om å gjera dette.

-I dag sender me ut papirbrev i postkassen til 1015 innbyggjarar. Det kostar minst ti kroner per brev. Det høyrest kanskje ikkje så mykje ut, men til saman er dette ressursar og peng me kunne brukt på noko langt meir nyttig, som til dømes barnehage, helse eller kulturtilbod. Målet vårt er at flest mogleg innbyggjarar går over til digital postkasse slik at me sparer desse ressursane og ikkje minst miljøet, seier ass. rådmann Sveinung Toft.

Praktisk for innbyggjarane

Me trur også at mange innbyggjarar vil tykkje digital postkasse er praktisk: Du unngår unødvendig ventetid, og får mange brev frå det offentlege og det private direkte i den digitale postkassen, same kor du er. Raskt, sikkert og enkelt!

Skaffar du deg digital postkasse vil du få vedtak om barnehageplass eller skuleplass, vedtak i byggesaker og mange andre typar dokument i den digitale postkassen. Der blir dei liggande i ditt personlege arkiv så lenge du vil.

- Eg håpar mange av innbyggjarane som ikkje har oppretta digital postkasse kan ta seg bryet med å bruka nokre minutt på å gjere dette. Dei som treng hjelp til å oppretta digital postkasse, eller har spørsmål om tenesta, kan kontakta kommunen - me hjelper gjerne til-.

Slik skaffar du deg digital postkasse: Gå inn på norge.no

  • Vel «Digital postkasse»
  • Finn fram den elektroniske ID-en din (e-ID), for eksempel din BankID
  • Vel enten Digipost eller e-Boks

Følg instruksjonane frå e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse.

Her kan du også lese meir om digital postkasse på sjølvhjelp/digital postkasse

 

 

Tekst: Frode Vee-Haugen

 

Web levert av CustomPublish