Kulturmidlar tildelt for 2018

Masfjorden kommunestyre har i møte 18.06.2018 tildelt kr. 156.000 i kulturmidlar.

Kommunen har sett av kr. 195.000 til kulturmidlar for 2018 der kr. 156.000 vert tildelt ved hovudtildelinga og resten vert sett av til ekstraordinære formål,  mellom anna til å dekke søknader om særskilde tilskot.

Her er hovudtildelinga:

Lag

Sum i kr.

Masfjord fotballag

21300

IL Bjørn West

13800

Risnes IL

11800

Frøysetvågen skyttarlag

2800

Fjon skyttarlag

2800

Oppedal/ Brekke skyttarlag

1000

Nordbygda skulekorps

15000

Sandnes skulemusikk

20000

Songkoret Spleis

6500

Masfjorden trekkspelklubb

2000

Fjon musikklag

4000

Fjordglimt 4 H

8000

Masfjorden SKU

9000

Sandnes barneforeining

2000

Fem Pluss

2000

Fredagsklubben Frøyset

2000

Indre Masfjorden pensjonistlag

1000

Masfjordnes pensjonistlag

1000

Nordbygda pensjonistlag

1000

Nordbygda helselag

3000

Matre/ Haugsdal helselag

2000

Kvinge helselag

2000

Haugsvær helselag

4000

Solheim helselag

3000

Sandnes Vel

2000

Vevstova på Sleire

1000

Masfjordspretten

2000

Fjon seniordans

2000

Kvinge grendelag

2000

Masfjorden sogelag

2000

Granneheimen grendalag

2000

Nordhordland husflidslag

1000

Nordhordland kunstlag

1000

Web levert av CustomPublish