Kontaktar. Foto : Wikiopedia (CC)

Kontaktar. Foto : Wikiopedia (CC)

Kontaktinformasjon


  • Nedunder finn du eit oversyn over dei viktigaste telefonnummera, e-postadressene og postadressene for Masfjorden kommune.

  • Dette oversynet er under omarbeiding, i samband med at kommunen legg om telefonsystemet sitt.

  • Når arbeidet er ferdigstilt, vil kontaktinformasjon for kvar avdeling vere å finne på avdelinga si side.


Kommunenummer : 1266
Organisasjonsnummer : 945627913
Postadressa til kommunen : Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes
Sentralbord / faks : (47) 56166200 / (47) 56166201
E-postadresse kommunen : post@masfjorden.kommune.no
Fakturaadresse : Fakturamottak
Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes
Kontaktinformasjon rådmann : Svein Helge Hofslundsengen
Kontaktinformasjon ordførar : Karstein Totland

 

Web levert av CustomPublish