Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på høyring

Framlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2017-2024 har høyringfrist 1. desember.

I medhald av plan- og bygningslova §4-1 og §§ 11-14 vert formannskapet sitt framlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2017-2024 send ut på høyring. Høyringsfristen vert sett til 1. desember 2017. 

Høyringsdokumentet kan du også lese i tenestetorget på kommunehuset.

Bruk helst skjema for høyringsuttale slik at me får inn alle relevante opplysningar i saka: Sjølvhjelp/Skjema/Høyringsuttale

Her kan du laste ned plandokumentet i pdf-versjon

Web levert av CustomPublish