Masfjordbrua sett frå Duesund

Masfjordbrua sett frå Duesund

Framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden og illustrasjon av Masfjordbrua

ABO Plan & Arkitektur AS har no sendt  framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden over til kommunen.

Formannskapet vil tysdag 12. september handsama planframlegget.

Rådmannen har tilrådd overfor formannskapet at planframlegget vert lagt ut til offentleg ettersyn med 6 vekers frist for merknader. Sjølve brua er vist som illustrasjon utforma av ABO Plan & Arkitektur AS.

 

 

Tekst: Sveinung Toft, ass. rådmannn

 

Web levert av CustomPublish