Folkemøte om fiberutbyggjinga

Det vert folkemøte om fiberbreibandsutbygginga i Masfjorden den 13., 15. og 22. februar

Det vert folkemøte om fiberbreidbandsutbygginga i Masfjorden kommune på desse plassane:

Informasjonsmøte på Matre skule,
måndag 13. februar klokka 18.30 - 19.30. Brev om møte frå Canal Digital

Informasjonsmøte på Nordbygda skule,
onsdag 15. februar klokka 18.30 - 19.30. Brev om møte frå Canal Digital

Informasjonsmøte på Masfjorden kommunehus,
Onsdag 22. februar klokka 18.30 - 19.30. Brev om møte frå Canal Digital

Det vert vist til vedlagde brev frå Canal Digital som har gått ut til aktuelle adresser i dei respektive områda.

 

Web levert av CustomPublish