Brubilete. Foto: May Hope

Eldsjelpris til ordførar Karstein Totland

Kommunestyremøtet den 11. desember fekk ei anna opning enn dei fleste hadde tenkt seg. Det vart delt ut ein pris.

Karstein Totland får prisen. Foto: Ragvald TangedalFør kommunestyret i Masfjorden i møtet den 11. desember starta handsaming av sakene, ba Arthur Sjursen frå Ap om ordet. Han ville nytta høvet til dela ut ein eldsjelpris til ordførar Karstein Totland for alt arbeidet han har lagt ned for Masfjord-sambandet. Kommunestyret støtta framlegget med stor applaus.

Sjursen seier til Heimesida at dette var hans eigen ide, han synest verkeleg ordføraren har fortent eldsjelprisen : «Vi veit alle at arbeidet med brua aldri hadde kome så langt utan ordføraren sin store innsats.»

Prisen er ei teikning av brua og eit dikt. Kven som har laga teikninga, er hemmeleg, seier Sjursen.

Og her kjem diktet :

En velvoksen tanke om bro
En visjon, har fått vokse og gro
Den er bygget på håp, ønske og tro
Til de som i Masfjorden vil bo

Det har vært mange forslag i tiden
Karstein har stått som en bauta lenge
Forslagene har vært mange i denne striden
Flyte, henge for en rimeligst mulig penge

Ettersom årene har gått
Har skjegget til Karstein blitt grått
Men smilet er alltid på lur
Han nekter plent å bli sur

Nå står vi på tampen
Av Masfjordsambandskampen
Nå skal det briste eller bære
Uansett kommer Karstein ut av det med ære

Når sambandet en gang står der, med lys på vår hele bro
Bompengekontrollen virker
Og fergen har gått til ro
Da har vi fått se, det nytter, å være i god tro

Litt føre var må vi gratulere
Karstein som broens far
Bedre det enn å være, etter snar
Lykke til med fortsettelsen, med veien må vite

Dikt: Arthur Sjursen
Tekst artikkel: Alf Strand
Foto: Ragnvald Tangedal

Web levert av CustomPublish