Eigedomsskatt 2018 – utlegging av skatteliste

I samsvar med K-sak 083/2017 er eigedomsskatt for 2018 skriven ut på verk og bruk i heile kommunen. Klagefristen er 12. april.

I samsvar med KS-083/2017 er eigedomsskatt for 2018 skriven ut på verk og bruk i heile kommunen, jf. eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf. eigedomsskattelova §11 første ledd. Eigedomsskatten forfell til betaling i 4 terminar.
 
Skatteliste er lagt ut på tenestetorget i Masfjorden kommune frå 1. mars 2018.

Eigendomsskatteliste for 2018 (pdf)
 
Klagefristen er 12. april 2018.
 
Klage på eigedomsskatten sendast

Masfjorden kommune
Eigedomsskattekontoret
Austfjordvegen 2724
5981 MASFJORDNES

 

 

Tekst: Kristian Moen, økonomi- og personalsjef

Web levert av CustomPublish