BraPlan er ute av drift

Dokument og kart som er lagt ut på BraPlan er ikkje lenger tilgjengeleg. Eit nytt system er snart på plass.

Tommy Veland, avdelingsleiar for Geodata, opplyser at BraPlan heller ikkje vert sett i drift at. Det vert arbeida med ei ny løysing for plandokument frå Avinet som skal vere klar om kort tid.

Fram til denne løysinga er på plass legg med difor her ut plandokumenta til reguleringsplanen for Masfjordbrua sidan klagefristen framleis ikkje gått ut pr. i dag.

Her er plandokumenta i pdf-format:

Kunngjering av godkjend plan

Føresegner for reguleringsplan

Konsekvensutgreiing

Plankart del 1

Plankart del 2

Planomtale

Teikningshefte

Vedtaksbrev

Web levert av CustomPublish