Bilete frå ei øving i Jarnfjelltunnellen hausten 2012. Foto : Sigvald Kvinge

Bilete frå ei øving i Jarnfjelltunnellen hausten 2012. Foto : Sigvald Kvinge

Brann, feiing og beredskap

Masfjorden og Gulen kommunar samarbeider om brann- og redningsberedskapen. Dette samarbeidet starta i 2011.

131202_Brannøving_Matre.jpgBrannstellet er organisert med ein brannsjef som har tenestestad Masfjorden. Det er sju stasjonar i området. Desse er:

  • Duesund
  • Sandnes
  • Matre
  • Brekke
  • Eivindvik
  • Byrknes
  • Dalsøyra

Brannkorpset består av ca 70 deltidstilsette menn og kvinner.

Feietenesta

Masfjorden kommune inngår i eit feiesamarbeid med Gulen, Modalen og Solund.
Det er vedteke ei lokal forskrift for feiing og tilsyn der kommunane kjem til å innføra feiing av fritidsbustader frå 1.01.2018.  I denne samanheng er det  tilsett ein ekstra feiar ved avdelinga, slik at det i 2018 er to heile feiarstillingar.

 

 

Web levert av CustomPublish