Åtvarar mot ulykker i julestria

Førjulstrafikken er hektisk. Senk skuldrane og la julefreden senke seg også i trafikken, oppmodar TSU Nordhordland.

Køyr roleg

Førjulstrafikken er hektisk. Senk skuldrane og la julefreden senke seg, også i trafikken. Det er betre å ta det med ro, enn å ikkje komme frem i det hele tatt.
Vanskelige kjøreforhold med glatt veg og dårleg sikt blir ekstra krevjande når trafikken aukar og folk har det travelt.
Det viktigaste du kan bidra med er å holde låg fart og konsentrere deg om trafikk, veg og føreforhold. Også gåande og syklande er trafikk.

Bruk refleks

Om du er fotgjengar, gå på rett side og bruk refleks riktig, helst godkjend refleksvest!

Blend ned

Ta ekstra omsyn til mjuke trafikkantar. Blend ned slik at dei veit at dei er oppdaga. Konstant blending er skadeleg for synet til fotgjengarar eller syklistar, som dessutan blir tvinga til å sjå vekk eller gå ut av vegbana.

Her er nokre lenker til god info om temaet:

https://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/advarer-ulykker-julestria/

https://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/la-julefreden-senke-seg-i-trafikken/

http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-trafikk/bulker-julen-inn-en-smell-pr-minutt-i-fjor/a/10012664/

https://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/nordmenns-darligste-refleksunnskyldninger/

https://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/11-omkom-trafikken-november/

 

Tekst: Gunn-Torhild Ramslien. Trafikkfagleg samarbeidsutval(TSU) Nordhordland
Frode Vee-Haugen, web-redaktør

 

 

Web levert av CustomPublish