Aktuelle høyringar

Kunngjering av oppstart av arbeidet med ny kulturminneplan

Masfjorden kommune startar opp arbeidet med ny kulturminneplan for perioden 2017-24. Frist for innspel er sett til 15. mars 2017.

13. februar 2017 Les meir arbeidet med ny kulturminneplan
Utsyn mot Andvik frå Lykjelen

Revisjon av kommuneplan

Masfjorden kommune har starta opp revisjon av arealdelen til kommuneplanen. Folkemøte på Nordbygda skule måndag 16.01. kl. 18.00, Matre skule den 17.01. kl. 18.00 og kommunehuset den 19.01. kl. 18.00. Hugs høyringsfristen den 1.02.17.

22. desember 2016 Les meir om folkemøte og innspel til kommuneplan

Offentleg ettersyn av årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 med handlingsplan

Masfjorden kommune sitt årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 - 20 med handlingsplan, vert i samsvar med kommunelova §45 pkt.3. lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 29. november til 13. desember 2016.

29. november 2016 Les meir om årsbudsjett og øknomiplan

Varsel om oppstart av offentleg planarbeid - revisjon av arealdelen til kommuneplanen

Det vert med dette varsla at kommunen startar opp revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Uttalefristen er 02.12.2016

17. oktober 2016 Les meir om revisjon av kommuneplan

Søknader frå Engesund Fiskeoppdrett AS om utviding av anlegg og oppdrett av makroalgar

Søknad om løyve til utviding av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure og oppdrett av makroalgar i Masfjorden kommune. Uttalefristen er 22.07.16 for dei tre søknadane.

23. juni 2016 Les meir om utviding av oppdrettsanlegg
Web levert av CustomPublish