Aktuelle høyringar

BraPlan er ute av drift

Dokument og kart som er lagt ut på BraPlan er ikkje lenger tilgjengeleg. Eit nytt system er snart på plass.

03. januar 2018 Les meir om BraPlan

Kunngjering av godkjent reguleringsplan for bru over Masfjorden

Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 28. november 2017 eigengodkjent reguleringsplan for bru over Masfjorden. Klagefristen er 3.01.2018

08. desember 2017 Les meir om godkjent reguleringsplan for bru

Kunngjering av oppstart med planarbeid

Framlegg til planprogram for kulturminneplan for Masfjorden kommune vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 5. januar 2018.

23. november 2017 Les meir om framlegg til kulturminneplan

Offentleg ettersyn av årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Masfjorden kommune sitt årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn fram til den til den 7. desember 2017.

17. november 2017 Les meir om årsbudsjett og økonomiplan

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på høyring

Framlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2017-2024 har høyringfrist 1. desember.

03. november 2017 Les meir om kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Web levert av CustomPublish