Aktuelle høyringar

Engesund Fiskeoppdrett AS søker om endring av lokalitet i Ådnekvam

Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om endring av anleggskonfigurasjon på lokalitet Ådnekvam i Masfjorden kommune, AK 13. Uttalefristen er 17.05.2018

18. april 2018 Les meir om endring av oppdrettslokalitet

Framlegg til reguleringsendring for Stordalshammaren - justering av vegtilkomst

Formannskapet har gjort vedtak om å senda framlegg til reguleringsendring for reguleringsplan for Stordalshammaren ut på høyring. Høyringsfristen er 10. mai.

10. april 2018 Les meir om reguleringsendring for Stordalshammaren

BraPlan er ute av drift

Dokument og kart som er lagt ut på BraPlan er ikkje lenger tilgjengeleg. Eit nytt system er snart på plass.

03. januar 2018 Les meir om BraPlan

Kunngjering av godkjent reguleringsplan for bru over Masfjorden

Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 28. november 2017 eigengodkjent reguleringsplan for bru over Masfjorden. Klagefristen er 3.01.2018

08. desember 2017 Les meir om godkjent reguleringsplan for bru

Kunngjering av oppstart med planarbeid

Framlegg til planprogram for kulturminneplan for Masfjorden kommune vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 5. januar 2018.

23. november 2017 Les meir om framlegg til kulturminneplan
Web levert av CustomPublish